שי עגנון 2020

______ __ _____ 2 8 תל אביב (2)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (11)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (18)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (17)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (16)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (15)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (14)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (13)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (10)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (12)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (9)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (8)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (7)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (5)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (6)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (4)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (3)
______ __ _____ 2 8 תל אביב (1)
______ __ _____  28 תל אביב

סטודיו 37 DANA& ROTEM