מגדל פיבקו רמת גן

2015 אדריכלים: שלגי בורשטיין אדריכלות