מגדלי ברקוביץ ת"א

2017 אדריכלים: שלגי בורשטיין אדריכלות